Casusverslag: Uitgezaaide borstkanker, 83 vrouwen

  • Bericht reacties:0 Reacties
📄 12 mins.

Op 30 oktober 2021 ging een 83-jarige vrouw naar de eerste hulp voor wat een darmobstructie bleek te zijn. Tijdens het onderzoek werd ontdekt, door middel van PET-scan en bloedonderzoek, dat ze uitgezaaide borstkanker (MBC) tumoren had in haar longen, lever, nieren, milt, alvleesklier, galblaas en botten (wervelkolom, ribben, bekken).

Ze had 11 jaar eerder oestrogeenafhankelijke borstkanker gehad, onderging een behandeling en operatie en werd kort daarna kankervrij verklaard. Ze kreeg regelmatige jaarlijkse follow-ups van het Moffatt Cancer Center en in 2019 kreeg ze een “alles veilig” rapport.

Terug naar het heden: de darmobstructie loste uiteindelijk op zonder operatie na een ziekenhuisopname van bijna drie weken, waarvan een week op de IC. Gedurende deze tijd had ze een nasogastrische sonde die haar maag draineerde en mocht ze niet eten of drinken via de mond. Haar gastro-enteroloog dacht niet dat ze een operatie zou overleven en legde haar man en familie uit dat hij die alleen als laatste redmiddel zou uitvoeren.

Vanwege haar uitgezaaide kanker beperkten ze de glucose in haar infuus – ze kreeg alleen vitaminen en mineralen – om te voorkomen dat de kanker zich snel door haar hele lichaam zou verspreiden. Op een bepaald moment voor haar vrijlating verslechterde haar toestand zodanig dat de laatste sacramenten werden toegediend. Ze werd beter nadat de obstructie was verholpen en ze vroeg om het ziekenhuis te mogen verlaten.

Het oncoloogteam gaf een sombere prognose toen ze de opties bespraken voor de behandeling van haar tumoren, in wezen dat ze de kanker niet konden genezen maar dat ze hoopten haar leven voor onbepaalde tijd te kunnen verlengen. Ze besloot af te zien van alle traditionele behandelingen (chemo/bestraling) en werd naar huis gestuurd met hospicezorg. Ze had een rollator nodig, was zwak en had thuiszorg nodig.


Tijdens haar ziekenhuisopname stuitten de familieleden op een verwijzing naar een experimentele behandeling genaamd fenbendazol met een aantal verbazingwekkende anekdotische verslagen die het best samengevat konden worden als “het werkte voor mij!”.

Hoewel mensen normaal gesproken nooit de moeite zouden nemen om te lezen over iets dat zo ongeloofwaardig leek, besloten de familieleden om de een of andere reden te onderzoeken of er geloofwaardige wetenschap was die de beweringen ondersteunde.

Een analyse van enkele ondersteunende documenten die de mechanismen beschrijven waarmee fenbendazol kankercellen doodt, was eenvoudig en duidelijk. Fenbendazol is een diergeneeskundig antiparasietmedicijn dat voornamelijk wordt gebruikt om wormbesmettingen bij dieren te behandelen.

Fenbendazol (Fenben) verstoort selectief het microtubule transportsysteem in de parasietcel, waardoor deze verhongert van glucose en wordt gedood. Petrischaalonderzoek (in vivo) van Fenben toonde aan dat het binnen 12 uur werkte en menselijke longkankercellen doodde zonder gezonde cellen te beschadigen.

Fenben bleek niet alleen de kankercellen uit te roeien, maar het was ook selectief en doodde alleen de kankercellen. Dit gebrek aan niet-specifieke toxiciteit is één van de redenen waarom fenbendazol geen nadelige bijwerkingen lijkt te hebben. De 83-jarige vrouw had geen bijwerkingen.


Omdat ze darmproblemen had en we ons zorgen maakten over misselijkheid voordat ze Fenben nam, nam het familielid het 3 dagen om “te zien wat er gebeurde”. Niets. Toen nam haar dochter, een 50% genetische match met haar moeder, het in. Niets, geen merkbare bijwerkingen. Ze waren er dus enigszins van overtuigd dat ze niet ziek zou worden van fenbendazol, en dat klopte.


Hieronder staat de originele brief van de persoon die dit verhaal met ons deelde.

*********************************

Fenbendazol (Fenben)

Antiparasiticum wordt gebruikt voor de behandeling van spoelwormen, speltwormen, enz.

Toevallige ontdekking (2002) – Onderzoek van Johns Hopkins naar glioblastoom waarbij kankercellen die in de hersenen van muizen werden geïmplanteerd, geen tumoren ontwikkelden bij die muizen die onlangs waren voorbehandeld met Fenben (om de muizen te ontwormen), als normale veterinaire behandeling.

De tumoren die moesten groeien als onderdeel van het experiment, groeiden niet; toen ze contact opnamen met de dierenarts en erachter kwamen waarom, werd de ontdekking gedaan. Fenben is extreem veilig, wordt altijd oraal toegediend, heeft geen bijwerkingen, is goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen.

Gevallen van effectiviteit

Long-, nier-, lever-, borst-, prostaat-, melanoom-, bot-, eierstok-, darm- en hersenkanker (gliacellen) lijken allemaal gunstig beïnvloed te worden. Er zijn zelfs meldingen van effectiviteit bij alvleesklierkanker.

In de meeste gevallen ging het om uitzaaiingen naar andere organen (metastasen). Waarom is dit belangrijk… Het suggereert dat er een gemeenschappelijke kwetsbaarheid in de kankercel is die onafhankelijk is van waar de tumor zich bevindt.

De casusverslagen lijken een gemeenschappelijk thema te hebben

Patiënten ondergaan de standaard chemo- en bestralingsbehandeling voor hun kanker en ofwel zijn de bijwerkingen ondraaglijk, ofwel blijft de kanker bestaan ondanks de behandeling. De patiënt hoort over Fenbendazol en heeft niets te verliezen door het te proberen. Bij daaropvolgende diagnostische beeldvorming wordt minder of geen tumoractiviteit meer gevonden.

Hoe werkt fenbendazol?

Het lijkt meerdere potentiële mechanismen te hebben om kankercellen selectief te doden.

  • De eerste is verstoring van het microtubuli systeem dat de kankercel nodig heeft om te overleven en zich te vermenigvuldigen.
  • Ten tweede wordt het glucosegebruik verstoord, waardoor de energievoorziening van de kankercel wordt geblokkeerd.
  • Ten derde is er de upregulatie (toename) van P53 tumorsuppressorgenen die kankercellen helpen doden.
  • Tot slot lijkt het erop dat fenbendazol ook de vorming van nieuwe bloedvaten naar de tumor blokkeert, waardoor deze verhongert en sterft.

Elk van deze mechanismen is afzonderlijk aangepakt door traditionele medicijnen tegen kanker, maar ze lijken niet zo effectief als Fenbendazol.

Wat verbazingwekkend is aan fenbendazol is dat het een zeer selectief effect lijkt te hebben op alleen kankercellen; gezonde cellen worden op geen enkele meetbare manier aangetast of beschadigd. Daarom zijn er geen gerapporteerde bijwerkingen zoals haaruitval, misselijkheid, etc.

Is fenbendazol op zichzelf effectief… zonder traditionele chemo- of bestralingsbehandeling voor kanker?

Er zijn een paar andere gevallen bekend waarbij mensen eerst fenbendazol probeerden en dat was alles wat nodig was om hun kanker in remissie te brengen. Veel leden van de gemeenschap melden echter dat fenbendazol uitstekend werkt als het samen met conventionele behandelingen wordt gebruikt.

Hoe lang duurt het voordat het werkt, als het werkt?

Sommige experimenten in petrischaaltjes laten zien dat binnen 12 uur na de behandeling het glucosegebruik wordt beïnvloed, evenals de microtubulefunctie van menselijke kankercellen (long).

De casusverslagen zijn minder specifiek omdat ze afhankelijk zijn van geplande diagnostische scans, die ongecontroleerd en variabel zijn. De consensus lijkt te zijn dat 4 weken tot 3 maanden een redelijk tijdsbestek is om resultaten te verwachten.

Het is echter bemoedigend dat Fenben een bijna onmiddellijk effect heeft in vitro, 12 uur, wat overeenkomt met zijn antiparasitaire werking (de behandelingsduur om rondwormen te doden is 3 dagen).

Wat gebeurt hier?

De natuur heeft de neiging om vorm en functie te behouden voor efficiëntie, en het lijkt erop dat parasieten en kankercellen vergelijkbaar zijn in het volgende opzicht: ze zijn allebei vreemd aan de gastheer en bevatten vergelijkbare structurele zwakheden.

Het microtubulatiesysteem in parasieten en kankercellen is op de een of andere manier kwetsbaar voor fenbendazol, terwijl normale gezonde cellen dat niet zijn.

Net zoals fenbendazol selectief de binnendringende (niet-zelf) parasitaire wormcellen doodt, doodt het ook selectief de binnendringende (niet-zelf) kankercellen terwijl het de gezonde cellen (zelf) met hun andere microtubulestructuur negeert. Niemand weet wat die verschillen zijn, maar gelukkig zijn er verschillen waardoor fenbendazol werkt.

What to do?

Week 1: 3 consecutive days FenBen, 4 days off. See how it’s tolerated.

Week 2 – 12: 5 dagen Fenbendazol per week, 2 dagen vrij.

Week 13:  Diagnostic testing.Mijn familielid nam geen andere middelen die volgens anderen zouden helpen bij het gebruik van Fenbendazol (vitamine E, curcumine, CBD-olie). Ze ging echter wel door met haar gebruikelijke dagelijkse vitamine D-supplement van 5000 IE plus haar gebruikelijke dagelijkse vitaminesupplement.


Observaties: zoals hierboven vermeld, zat ze in grote problemen toen ze uit het ziekenhuis werd ontslagen. Haar stem was zwak en haar overleving was van dag tot dag. Ze begon op 22 november 2021 met het innemen van Fenbendazol, 222 mg eenmaal daags, gestrooid over een paar eetlepels yoghurt.

We maakten ons zorgen over de absorptie vanwege haar darmproblemen en algehele kracht. Gelukkig leek ze binnen twee weken een ommekeer te maken, in die zin dat haar kracht, eetlust en uiterlijk allemaal duidelijk verbeterden. Binnen vier weken was ze sterk en zelfverzekerd genoeg om uit het hospitium ontslagen te worden. Ze kon zelfstandig lopen en kwam eindelijk weer aan.


Op 28 december 2021 was ze voldoende hersteld om een bezoek aan een oncoloog zinvol te maken. Ze weigerde nog steeds traditionele chemo en bestraling, maar stemde in met injecties met fulvestrant (een oestrogeenreceptorblokker), aanbevolen om te stoppen met het “voeden van de kanker”, zoals glucose dat doet. Ze bleef 5-6 dagen per week fenbendazol innemen (geen specifiek tijdstip gedurende de dag).


Op 10 januari 2022 werd ze gericht bestraald voor twee tumoren in haar ruggengraat die pijn veroorzaakten. De tumoren verdwenen snel, waardoor de pijn binnen een paar dagen verdween. Er is literatuur die aangeeft dat fenbendazol traditionele chemo- en bestralingstherapieën versterkt, zoals in haar geval gebeurde. De radioloog merkte op dat de bestraling in haar geval extreem snel werkte. Nogmaals, anekdotisch maar relevant.


Naar het einde van januari 2022 was de familie het erover eens dat ze weer de oude was qua houding, uiterlijk en activiteit. Begin februari stapte ze weer op de fiets, een hele verandering ten opzichte van november, toen ze een rollator nodig had.

Bloedtumormarker CA 27.29

De onderstaande afbeelding toont de verandering in CA 27,29, een bloedtumormarker die specifiek is voor uitgezaaide borstkanker (MBC), in de loop van de tijd. Een waarde van meer dan 100 duidt op actieve MBC, terwijl een waarde van minder dan 38 normaal is.

Toen ze het ziekenhuis verliet, was haar meting 316 op 22 november 2021. Er was geen meting tot twee maanden later, omdat ze in een verpleeghuis lag en verdere metingen op dat moment irrelevant werden geacht.

Op 20 januari 2022 daalde CA 27.29 naar 131 en blijft dalen tot binnen het normale bereik (CA 27.29 metingen kunnen tot 3-4 maanden na het verdwijnen van de kanker komen).

Op 20 april kreeg ze haar tweede PET-scan (de eerste was in het ziekenhuis), die bevestigde dat er geen metabole activiteit was die wees op kanker. Deze resultaten van de PET-scan bevestigden de CA 27.29-gegevens, die allemaal overeenkwamen met de hierboven beschreven waargenomen indruk over haar uiterlijk en algehele welzijn.

We konden dus zien dat ze beter werd en de PET-scan en bloedtumormarkers bevestigden wat visueel duidelijk was. Nogmaals, GEEN BIJWERKINGEN!

Op 4 mei 2022 daalde haar CA27.29-waarde naar 47. PET scans detecteerden geen abnormale metabolische activiteit, wat betekent dat er geen kanker is.

Op 20 juli 2022 daalde haar CA27.29 naar 37, wat normaal is. PET-scans bleven geen abnormale activiteit detecteren. Ze voelt zich geweldig, ziet er goed uit en is gelukkig.


Note: Fulvestrant, an estrogen receptor blocker, limits the further growth of estrogen-dependent tumors but typically does not kill them. Fulvestrant typically does not affect blood tumor marker readings.


Going Forward

Onlangs vierden we haar 84e verjaardag en het was verfrissend om de familie bij elkaar te hebben onder gelukkige omstandigheden in tegenstelling tot het alternatief.

Eén vraag in de toekomst is: moet ze Fenben als preventieve maatregel blijven gebruiken? Waarschijnlijk omdat ze een hoog risico loopt. Moet ze het blijven gebruiken om te voorkomen dat de kanker terugkomt? Ik weet het niet.

28 juli 2022. Ze stopte met het gebruik van fenbendazol na 8 maanden veelvuldig gebruik. Haar kanker is verdwenen. Ook liet haar bloedonderzoek, samenvallend met het nemen van fulvestrant-injecties, verhoogde ALT- en AST-waarden zien, wat wijst op een leverstoring.

We weten niet of het fulvestrant, fenbendazol of een interactie tussen de twee verband houdt met haar leveraantallen. Het lijkt verstandig om te stoppen met fenbendazol, nadat het zijn doel heeft gediend. Ze heeft geen symptomen of ongemak gerelateerd aan de ALT- en AST-metingen.


20 augustus 2022. ALT- en AST-waarden zijn normaal. Dus welke veranderingen er ook in haar leverpanelen optraden, waren tijdelijk. CA 27,29 was 33,3


21 september 2022. ALT en AST normaal. CA 27.29 was 30! De bloedtumormarker blijft dalen, zelfs zonder inname van Fenbendazol.

4 december 2022. CA 27,29 is 29,9. Gebruik fenben 222 mg gemiddeld om de dag.

4 januari 2023. CA 27,29 is 27,9. Gebruik 222 mg fenben 5 dagen per week. Geen bijwerkingen opgemerkt.

1 februari 2023. CA 27,29 is 27,5. Drie dagen per week 222 mg fenben innemen. Geen bijwerkingen.

27 februari 2023. CA 27,29 is 26,8. Gebruik fenben 222 mg driemaal per week.

Juni 2023. Niet langer beschouwd als een ‘kankerpatiënt’. Van alle behandelingen. Controle eenmaal per 3-6 maanden.

Shij lijkt “genezen” te zijn. Ze zal haar bloedtumormarker blijven monitoren en mocht deze een stijging vertonen, dan is ze van plan fenbendazol opnieuw te starten.

Ze heeft het geluk dat ze een oncoloog heeft die haar aanmoedigt ‘door te gaan met wat je doet’ en die periodieke diagnostische tests zal uitvoeren om haar toestand in de gaten te houden. De fulvestrant-injecties veroorzaakten veel ongemak en zouden in de toekomst waarschijnlijk worden vermeden.

Welke Fenbendazol moet ik gebruiken en waar kan ik het verkrijgen?

Fenbendazol is zonder recept verkrijgbaar in dierenwinkels, Walmart en Amazon. Het is goedkoop (vanaf 12 september 2022 kostte PanacurC $ 7,99 voor 3 pakjes van 222 mg; de bulkfles van 25 g kostte $ 48, wat neerkomt op een dosis van 43 cent per dag gedurende de 112 dagen die de 25 g zal dekken. We hebben fenbendazol gebruikt in twee vormen.

Eerst waren er de individuele pakjes met de hond op het etiket. Strooi eenvoudig het hele pakket op een eetlepel yoghurt of ijs.

Vervolgens hebben we het bulkpoeder gebruikt, inclusief een eenvoudig te gebruiken maatlepeltje van 222 mg. Beide lijken even effectief in onze handen.

Samenvatting

83-jarige vrouw met uitgezaaide borstkanker in de longen, lever, nieren, milt, pancreas, galblaas en botten (wervelkolom, ribben, bekken). Weigerde traditionele chemotherapie en bestraling.

Slikte fenbendazol 222 mg 5 keer per week gedurende 8 maanden. Toegevoegd gerichte spotstraling van twee tumoren op de wervelkolom die pijn veroorzaken.

Kankervrij door twee ondersteunende maatregelen: serum CA 27.29 tumormarker en PET-scan. Fenbendazol vertoonde geen nadelige bijwerkingen. Maandelijkse monitoring van CA 27.29 om toekomstig gebruik van fenbendazol te begeleiden.

Voor de toekomst: in de komende nummers zullen we andere casestudies presenteren van mensen die fenbendazol hebben gebruikt om hun eigen kanker te behandelen

Melanoom-, colon-, pancreas-, long- en slokdarmkanker zijn de kankersoorten die in de komende nummers aan de orde zullen komen. Deel in de tussentijd deze publicatie waar u maar wilt en met degenen waarvan u denkt dat ze er baat bij kunnen hebben.

Geef een reactie